Un llibre contra la dictadura lingüistica , sovint la perspectiva de gènere només emmascara una realitat que continua sent sexista i discriminatòria. Carme Junyent i una setantena de dones lingüistes analitzen l’ús i l’abús del llenguatge suposadament no sexista i proposen alternatives, maneres de dir i maneres de fer, que responguin als canvis socials i reflecteixin la presència de tots en tots els àmbits de la vida.