A QUI VA ADREÇAT

Poden optar al premi les dones de Catalunya que treballin en el àmbit de la salut :metgesses, infermeres, investigadores, dones del món de la cultura, dones del món del teatre, periodistes, empresàries que treballen en la millora de la osteoporosi i la etapa de la menopausa ,que compleixin els requisits especificats en les diferents àmbits.

CANDIDATURES

En el formulari d’inscripció cal fer constar l’àmbit dels Premis a la que es vol accedir , per la que serà valorada. Les dades de contacte de la candidata i una descripció que justifiqui la candidatura.
Pot presentar la candidatura la beneficiaria , o bé un altra persona que l’avali.

Els àmbits dels Premis: cultura, investigació i recerca, periodisme i comunicació, emprenedoria

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR ADJUNTA AL FORMULARI

  1. Currículum vitae.
  2. Memòria descriptiva del projecte o activitat desenvolupada en la que consti l’any d’inici del projecte, objectius assolits , etc.

PREMIS

L’escultor argentí Sr. Miguel Ángel González ha estat el creador del premi Hera .

RESERVA DE DRET

Hera osteoporosi-menopausa Ass. de dones , es reserva el dret de modificar les bases per causes justificades.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases.

PROTECCIO DE DADES

HERA osteoporosi-menopausa Ass. de dones. Garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en acord amb L.O. de 15/1999. El responsable de les dades introduïdes queda informat i dona el consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxes existents en la empresa i el tractament dels mateixos per la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions comercials , administratives i altres activitats pròpies de la mateixa.

La política de privacitat de   HERA OSTEOPOROSI-MENOPAUSA ASS. DE DONES li assegura en tots els casos, exercici del dret a accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establers en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a HERA OSTEOPOROSI-MENOPAUSA ASS. DE DONES amb domicili social Pius XII,20 cantonada la Mercè, 1 25003 LLEIDA sent responsable del fitxer HERA OSTEOPOROSI-MENOPAUSA ASS. DE DONES amb domicili a tots els efectes, a la adreça abans indicada

El responsable de les dades introduïdes accepta que puguin ser cedides , exclusivament per activitats necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió i administració interna de HERA OSTEOPOROSI-MENOPAUSA ASS. DE DONES tant mateix accepta que HERA OSTEOPOROSI-MENOPAUSA ASS. DE DONES li enviï informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzi o presti servei. La acceptació del usuari deriva a que puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf ,tenen sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre.
De conformitat amb el previs en el article 5 de la Llei Orgánica15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se informa que les dades personals facilitades per usuari en qualsevol moment son de forma voluntària a HERA i sota la seva responsabilitat.