Una investigació de l’Hospital del Mar conclou que fàrmacs con el denosumab, el zoledronat i el calci poden protegir de la infecció.

Alguns medicaments per tractar l’osteoporosi, com són el denosumab, el zoledronat i el calci, podrien esser efectius en el tractament de la Covid-19. És la conclusió d’un estudi realitzat per metges de l’Hospital de Mar i investigadors del l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques de la Universitat Pompeu Fabra i del Parc Sanitari Pere Virgili, que apunta que aquests fàrmacs podrien reduir entre un 30% i un 40% la incidència del virus. L’Estudi, publicat a la revista “Aging”, és el primer que s’ha fet al món d’aquestes característiques.

El cap del Servei de Reumatologia de l’Hospital del Mar, Jordi Monfort, ha explicat que “hi ha indicis que permeten fer la hipòtesis que determinats medicaments que serveixen per tractar algunes malalties reumatologies podrien interferir en positiu en la història natural de la Covid-19, ja sigui disminuint la incidència o disminuint l’evolució cap a casos més greus”

El procés d’investigació

El treball ha analitzat dades de més de 2000 pacients amb osteoporosi, artrosi i fibromiàlgia i la seva relació amb la infecció per coronavirus. El seguiment d’aquests pacients es portava des de l’Hospital de Mar i l’àrea d’influència del Parc de Salut Mar. L’Estudi es va iniciar després de la percepció dels especialistes de l’Hospital del Mar de la baixa incidència de la pandèmia en alguns dels seus pacients. Per analitzar-los, van treballar amb el Grup d’Investigació del Laboratori de Neurofarmocologia de la UPF, el de Farmacologia Integra i Neurociència de Sistemes de l’Hospital de Mar-IMM i els metges del CAP Vila Olímpica.

Durant el mateix, es van estudiar els diferents tractaments i l’evolució dels malalts reumatològis amb patologies no inflamatòries i la seva relació amb la infecció per coronavirus, la seva evolució, la necessitat d’atenció hospitalària i la seva mortalitat.

El resultats

Les dades fruit de la investigació indiquen una probable reducció important de la incidència de la Covid en el pacients que prenen medicaments com el denosumab, el zoledronat el calci. En concret, s’ha acotat la reducció entre el 30 i el 40%, segons ha assenyalat el cap de secció del Servei de Reumatologia de l’Hospital de Mar, Josep Blanch-Rubió. “L’estudi suggereix que alguns d’aquests tractaments podrien protegir els pacients contra la infecció per Covid-19, malgrat que encara s’han de fer més estudis amb més pacients per demostrar-ho”, ha puntualitzat.

Els resultats també indiquen que un altre dels tractaments habituals en aquests pacients, l’antidepressiu duloxetina, també pot tenir un efecte positiu en la reducció de la incidència del coronavirus. I al contrari, s’ha observat que la pregabalina, un analgèsic d’us habitual per tractar el dolor, sembla que té una tendència a incrementar la incidència del virus.

Davant aquest resultats, el coordinador del Grup d’Investigació del Laboratori de Neurafarmocologia de la UPF, Rafael Maldonado, ha assenyalat que “ aquests fàrmacs antiosteoporòtics són segur i s’han de continuar donant als pacients que els estan prenent. Els prometedors resultats obtinguts amb la duloxetina són rellevants, mentre, alhora, fem més estudis per comprovar els seus possibles efectes beneficiosos sobre el coronavirus”.

En el mateix sentit, la doctora del CAP Vila Olímpica, Alba Gurt, ha apuntat que “ Les dades de l’estudi ens indiquen que els tractaments antiosteoporòrtics i la duloxetina que prenen els nostres pacients de primària són assegurances davant la infecció per Covid i fins i tot, podrien disminuir la incidència d’aquesta. Malgrat això, fa falta verificar-ho en estudis amb un nombre de pacients superior”

 

Font: El Periódico ( societat) 03.11.20