CAMPANYA DIVULGATIVA

Continuem insistint en la Campanya Divulgativa. Les dones en la etapa de la menopausa hem de poder gauidr dels gels d’higiene i lubricants vaginals amb cobertura del Departament de Salut. #manelbalcells #salutcat #meshidaraciomessalut #noesuncaprici #nohadefermal #volemqualitatdevida #quedamotavidaivolemgaudirla #treballemperaconseguirho #heraosteoporosimenopausa #lleida.