A càrrec de la  Dra. Núria Roure directora del Institut de son