Avui 8 de març, Dia Internacional de les Dones, hem de recordar que tots els avenços assolits durant aquests anys han estat importants, «però no suficients» encara ens queda molt camí per assolir els mateixos drets. Potència la igualtat real de génere en tots els àmbits: salut, treball, esports, inventigació… Continuarem reivindicant els nostres drets.