Graïm a la Georgina Dolcet les recomanacions que milloren la nutrició en la etapa de la menopausa. Gràcies a tots i totes per la

vostra assistència.