Per als bons moments Agraïments. Per als dolents, Esperança…i sempre, sempre il.lusió i àmplies rialles.