Col·labora amb Hera com a empresa solidaria

La teva empresa també pot contribuí activament.  Informa’t!

L’arribada de la menopausa es un període que totes les dones viuran, on els canvis físics i emocionals requereixen de suport i coneixement de l’entorn familiar, amics, social etc..

La Sanitat Pública no fa revisions ginecològiques anuals, ( només citologies). Hi ha un gruix molt important de dones que no es pot permetre utilitzar la sanitat privada.

Ens cal la seva aportació econòmica per poder fer realitat una necessitat i un dret que tenen totes les dones.

Aquesta és la acció més urgent que l’Associació HERA vol emprendre per donar resposta a les dones que ho necessiten.

Volem demanar-li la seva col.laboració altruista i econòmica en la mesura de les seves possibilitats.

Moltes gràcies.

Beneficiari HERA osteoporosi-menopausa Ass. dones

Número de compte ES 21 0081 0091 5100 0181 0687

Formes de col.laboració

  • Ajudants a fer difusió de la nostra entitat i els nostres objectius. Fes-te voluntari.
  • Pots fer una aportació econòmica. Ingrès al numero de compte ES21 0081 0091 5100 0181 0687.

Quins beneficis reporta a l’empresa?

  • Beneficis fiscals: deducción íntegra d’un percentatge (aquest percentatge depèn de cada comunitat autónoma) del import de la quota.
  • Incorporar el valor de la solidaritat a la seva imatge de marca.
  • Difusió de la col·laboració.

Empreses Col·laboradores