Project Description

Un dietista – nutricionista és un professional de la salut, reconegut com un expert en alimentació, nutrició i dietètica, amb capacitat per intervenir en l’alimentació d’una persona o grup de persones, sanes o malaltes, (en aquest cas, després d’un diagnòstic mèdic), tenint en comptes les seves necessitats fisiològiques ( o patològiques si és el cas), preferències personals, socioeconòmiques, religioses i culturals.

Els serveis que oferim son:

  • Educació alimentaria en diversos sectors de la població.
  • Dietes en sobrepès i obesitat.
  • Dietoteràpia ( tractament nutricional davant de diverses patologies com: HTA, colesterol, diabetis etc..)
  • Intoleràncies i al·lèrgies alimentaries.
  • Alimentació i dietes en les diferents etapes de la vida: infància, adolescència, dona embarassada i lactant, adult sa, menopausa…
  • Nutrició i esport.
  • Dietes per augmentar de pes.

Seguir una bona alimentació i aconseguir uns bons hàbits alimentaris, faran que guanyis en qualitat de vida i salut !